Jaśkiewicz Jacek FWP CBME video 1

Szczegóły filmu

Opis filmu
Świadek historii: Jaśkiewicz Jacek | Autor relacji: Grzegorz Dejneka | Data przeprowadzenia wywiadu: 2017/11/30

Słowa kluczowe / Tematyka:

Świadek: Jaśkiewicz Jacek

Projekty: Zapomniani Bohaterowie