Kopeć Alicja FWP CBME video 1

Szczegóły filmu

Opis filmu
Świadek historii: Alicja Kopeć | Autor relacji: Grzegorz Dejneka | Data przeprowadzenia wywiadu: 2017/11/29

Słowa kluczowe / Tematyka:

Świadek: Kopeć Alicja

Projekty: Zapomniani Bohaterowie