22 lipca 1952 r. – uchwalona zostaje konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

22 lipca 1952 r. – uchwalona zostaje konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Dokument ten został opracowany na podstawie konstytucji ZSRS z 1936 r., a na jego rosyjskojęzycznej wersji własnoręczne poprawki naniósł Józef Stalin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *