Fus Władysław FWP CBME video 3

Szczegóły filmu

Opis filmu
Świadek historii: Władysław Fus | Autor relacji: Grzegorz Dejneka | Data przeprowadzenia wywiadu: 2017/11/27

Słowa kluczowe / Tematyka:

Świadek: Fus Władysław

Projekty: Zapomniani Bohaterowie