Maziejuk Helena FWP CBME video 1

Szczegóły filmu

Opis filmu
Świadek historii: Helena Maziejuk | Autor relacji: Grzegorz Dejneka | Data przeprowadzenia wywiadu: 2017/11/16

Słowa kluczowe / Tematyka:

Świadek: Maziejuk Helena

Projekty: Zapomniani Bohaterowie