Uczniowie wrocławskich szkół średnich założyli w 1985 r. Międzyszkolny Komitet Oporu. We Wrocławiu istniało już wtedy kilka podobnych struktur, m.in. Polska Niezależna Organizacja Młodzieżowa i Młodzieżowy Ruch Oporu, ale MKO zdecydowanie wyróżniało się na ich tle przede wszystkim zasięgiem działania swoich akcji. MaKaO wydawało własne pisma („Szkoła Podziemna”, „Biust”, „Hej”, „Wieszcz”, „Zamiast”, współwydawało „MON Stop”), kolportowało bibułę i organizowało akcje ulotowe. Prowadziło także walkę na murach wypisując antykomunistyczne hasła. Duży rozgłos MKO przyniosły milczące przerwy, mające charakter akcji protestacyjnych organizowanych z okazji najważniejszych rocznic, a także wspierające dążenia na rzecz uwolnienia więźniów politycznych.


asos_logo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020