Fundacja Wspólnota Pokoleń

logo-fundacja-wspolnota-pokolen

Fundacja Wspólnota Pokoleń powstała w 2011 r. w Warszawie. Od 2015 r. jej siedzibą jest Wrocław. Do głównych obszarów działania organizacji należą: umacnianie postaw obywatelskich, edukacja młodzieży i integracja społeczna (w tym upowszechnianie aktywności na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wsparcie osób wykluczonych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej).

Siłą Fundacji Wspólnota Pokoleń i tym, co wyróżnia nas spośród innych organizacji pożytku publicznego, jest profil działania oraz narzędzia wykorzystywane do realizacji projektów. Projekty te obejmują trzy obszary: edukacja, woluntariat i pomoc.

  1. Doceniamy istotę edukacji, a w szczególności edukacji historycznej i obywatelskiej, dlatego skupiamy się na wspieraniu właśnie tych obszarów nauki. W związku z tym proponujemy szkołom ciekawe i innowacyjne rozwiązania i zachęcamy młodzież do samodzielnego zgłębiania wiedzy i zdobywania nowych kompetencji. Łącząc naukę z działaniem i doświadczaniem oraz nadając jej niebanalną formę, udowadniamy, że uczenie się może być fascynującą i niezapomnianą przygodą.
  2. Promujemy ideę wolontariatu wśród młodych i starszych, szczególnie – ideę wolontariatu wewnątrz- i międzypokoleniowego. W związku z tym staramy się budować taką społeczność, w której atmosfera zachęca do angażowania się i podejmowania odpowiedzialności za innych oraz do korzystania z własnych talentów i umiejętności dla dobra innych. Dlatego zachęcamy wolontariuszy do rozwijania zainteresowań oraz zdobywania nowych kompetencji w dziedzinach i obszarach, które są dla nich ważne.

Kontakt ze Świadkami Historii daje coś więcej – uczy szacunku do historii jako czegoś bliskiego. Uczy także, że aktywność społeczna daje możliwość upamiętniania wydarzeń z  przeszłości.

  1. Kładziemy też nacisk na aktywizację zagrożonych wykluczeniem społecznym cichych bohaterów – działaczy na rzecz demokratyzacji Polski. Upowszechnianie idei senior seniorowi, budowanie więzi wewnątrz- i międzypokoleniowej oraz wsparcie materialne to tylko niektóre ze sposobów realizacji tego celu. Przede wszystkim bowiem dążymy do tego, by Świadkowie Historii chcieli być aktywni w społecznościach lokalnych – wierzymy, że to sposób na odzyskanie poczucia własnej wartości, które często nie jest wysokie (wpływa na to w dużym stopniu trudna w Polsce starość).
Dowiedz się więcej na naszej stronie internetowej www.wspolnotapokolen.pl oraz na profilu FB facebook.com/wspolnotapokolen/