Program pomocy dla działaczy zaangażowanych w proces demokratyzacji Polski po 1945 r., Edycja 2017

To propozycja przygotowana dla dawnych opozycjonistów; stanowi połączenie aktywnego wypoczynku z edukacją młodzieży i integracją wewnątrz- i międzypokoleniową. Wypoczywający w całorocznym ośrodku w Jastrzębiej Górze weterani mieli okazję uczestniczyć w szeregu wydarzeń zorganizowanych specjalnie dla nich. Pozwoliły im one zawiązać wspólnotę (szczególnie, że wielu z nich w czasie walk opozycyjnych nie miało możliwości poznania się czy spędzania czasu razem), zdobyć nowe umiejętności, a przede wszystkim były przestrzenią do budowania poczucia własnej wartości.

Jednym z celów przedsięwzięcia było zachęcenie opozycjonistów do współuczestniczenia w przygotowywaniu wirtualnej biblioteki wspomnień i opowiedzenia o przeżyciach i doświadczeniach, które były ich udziałem. Wspomnienia te, przybliżone w wywiadach otwartych, utrwalone zostały w postaci audiowizualnej i udostępnione nieodpłatnie w Internecie. Są swoistym pomostem łączącym przeszłość z teraźniejszością. Przede wszystkim jednak stanowią kanał, który umożliwia dzielenie się wartościami opozycjonistów z młodszymi pokoleniami, i iskrą zachęcającą  do wyjścia do przestrzeni publicznej.

Zapraszamy do lektury.

Nieformalni Partnerzy:

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, Stowarzyszenie Solidarność Walcząca


asos_logo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

Partnerzy projektu