Bielasiński Jerzy

Dane świadka

Nazwisko i Imię: Bielasiński Jerzy
Bielasiński Jerzy
Słowa kluczowe:
Organizacje:

Biogram

Jerzy Bielasiński – ur. 01.03.1970 we Wrocławiu, w latach 1986-1992 uczeń Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, z wykształcenia prawnik, pracownik administracji centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1983 uczestnik mszy za Ojczyznę w katedrze wrocławskiej. Członek Międzyszkolnego Komitetu Oporu, Federacji Młodzieży Walczącej, kolporter prasy niezależnej, organizator akcji protestacyjnych w TŻŚ. Od 1986 zaangażowany w Akcję Bezpośrednią Solidarności Walczącej, członek Grup Wykonawczych Solidarności Walczącej. Od 1987 szef Międzyszkolnego Komitetu Oporu w Technikum, stworzył uczniowską Grupę Wykonawczą Solidarności Walczącej, tzw. „marynarską” (Twierdza. Solidarność Walcząca – podziemna armia, Igor Janke, wyd. Wielka Litera, 2014, s. 53). Po formalnym zaprzestaniu działalności przez SW w 1990, „grupa marynarska” pod jego kierownictwem działała do połowy 1993 w strukturze Partii Wolności, odwołując się do szyldu i symboliki SW. Aktywny uczestnik działalności Pomarańczowej Alternatywy. Od 1988 publikował w „Bez cenzury” (ps. „Piołun”, „Oset”). Kilkakrotnie zatrzymywany za działalność opozycyjną, we wrześniu 1988 skazany za akcję malowania napisów na murach (10.000 zł grzywny, 10.000 zł nawiązki i 3.750 zł kosztów postępowania – opóźniał moment zapłacenia aż do wejścia w życie ustawy abolicyjnej). W latach 1988-1989 współpracował także z wrocławskim środowiskiem PPS-RD Piotra Ikonowicza i Józefa Piniora (w sierpniu 1988 zatrzymany przez SB wraz z J. Piniorem). W latach 1989-1993 współorganizator protestów środowiska SW we Wrocławiu, skierowanych w porozumienie Okrągłego Stołu i osobę Lecha Wałęsy (m. in. przewodniczył odbywającym się od czerwca 1992 do maja 1993 comiesięcznym demonstracjom pod hasłami „Precz z Wałęsą” i „Uwolnić Polskę od Wałęsy”). W latach 1990-1993 członek Partii Wolności Kornela Morawieckiego, z jej ramienia kandydował do parlamentu w wyborach 1991 r. Od 2007 w stowarzyszeniu Solidarności Walczącej. Od 2018 członek Partii Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego.


Transkrypcja


Multimedia - audio