Ciesielski Wojciech

Dane świadka

15/06/1951
Nazwisko i Imię: Ciesielski Wojciech
Ciesielski Wojciech
Słowa kluczowe:
Organizacje:
Obszar działania:

Biogram

Wojciech Ciesielski jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej (dalej:WSP) w Olsztynie na kierunku historia (1974). W okresie 1971-1972 był członkiem Zrzeszenia Studentów Polskich a w latach 1974-1983 – pracownikiem naukowym WSP.

Do Solidarności przystąpił we wrześniu 1980 r.; był członkiem komitetu założycielskiego w swoim miejscu pracy. Pełnił też funkcję skarbnika w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim (dalej: MKZ) w Olsztynie, którego struktury współorganizował. W tym czasie także pełnił funkcję kierownika Sekcji Informacji i Propagandy oraz organizował spotkania i wiece w zakładach pracy w swoim regionie.

Współorganizował konferencję przedstawicieli WSP zrzeszonych w Solidarności, Wszechnicę Związkową przy MKZ i Zarządzie Regionu. Uczestniczył w protestach i wiecach i w strajkach studenckich w WSP, a 5 sierpnia 1981 r. – w marszu głodowym. Był wykładowcą w Towarzystwie Kursów Naukowych. W okresie późniejszym współorganizował Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie (14-20 października 1984 r.). Uczestniczył także w spotkaniach opozycji w mieszkaniu Józefy Mielnik, zwanych Plackami u Ziuty. 28 marca 1989 r. wziął udział w spotkaniu zwanym koncert Vivaldiego, podczas którego powołano olsztyński Komitet Obywatelski (dalej: KO). Kolportował prasę podziemną, znaczki i kasety magnetofonowe.

Od 13 grudnia 1981 r. internowano go w Ośrodku Odosobnienia w Iławie. Zwolniono go dość szybko, już 24 grudnia 1981r., ale niedługo potem, 19 lutego 1982 r. internowano go ponownie – przetrzymywano go najpierw w Iławie a potem w Kwidzynie. Tym razem zwolniono go dopiero 23 lipca 1982 r.

Wielokrotnie przesłuchiwany i zwolniony z pracy – w 1983 r. pozostawał bez zatrudnienia. Ponownie podjął pracę w 1984 r. i przez dwa kolejne lata pracował jako ślusarz w wytwórni kapsli. W latach 1987-1989 z kolei pracował w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W 1988 r. został członkiem Olsztyńskiego Komitetu Obywatelskiego, a od 9 kwietnia 1989 r. – członkiem KO „Solidarności” Regionu Warmińsko-Mazurskiego.

W latach 1991 do 1999 był dyrektorem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. W okresie 2001-2005 r. pracował jako specjalista w Dziale Ochrony Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Centrum Zdrowia Publicznego.

Od 1989 honorowy członek NZS WSP w Olsztynie. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Opracowała: Renata Gieszczyńska

http://www.encysol.pl/wiki/Wojciech_Ciesielski


Galeria

Zdjęcia archiwalne

Dokumenty

  Głupie szlachcie starożytnej

  Jak żyć-ptaki.pdf

  Skan artykułu opublikowanego w czasopiśmie Debata Numer 4 (79) 2014

  Pamiętna noc

  Wojciecha Ciesielskiego pamiętna noc 13 grudnia 1981 r.

  Refleksje

  Solidarność - Refleksje rocznicowe