Górecki Paweł

Dane świadka

Nazwisko i Imię: Górecki Paweł
Górecki Paweł
Słowa kluczowe:
Organizacje:

Biogram

Paweł Górecki – ur. 23.01.1970 w Sycowie, choć wychował się we Wrocławiu. Doktor nauk prawnych, w latach 80. członek Międzyszkolnego Komitetu Oporu w IX Liceum Ogólnokształcącym. Pierwsze obrazy ze stanu wojennego, jakie pamięta, to walki uliczne w okolicach Legnickiej, Popowickiej i na jego rodzinnym Gądowie. Sprzeciw wobec panującego wtedy systemu częściowo wyniósł z domu, częściowo narastał w nim w miarę obserwacji podobnych do wspomnianych. „To rodzi bunt, jeśli jako 10-latek stoi się w kilkusetmetrowej kolejce po masło”. W liceum wszedł do grupy kolportującej bibułę MKO, brał udział w spotkaniach kierownictwa („dzielnicówki”), uczestniczył też w dyskusjach o istniejącej rzeczywistości, kapitalizmie i „Kapitale” Marksa. Najmocniej zaangażował się w kolportaż – w „dziewiątce” miał swoją grupę roznoszącą prasę niezależną, a w 1988 r. w jego mieszkaniu urządzono główny jej skład w strukturach MKO. Młody Paweł dzielił tysiące egzemplarzy „Szkoły”, „Tygodnika Mazowsze”, „Solidarności Walczącej”, znaczków, odznak itp. na dzielnicowe skrzynki, które dalej rozprowadzały je na terenie poszczególnych szkół. Na demonstracjach starał się trzymać z boku, żeby głupio nie wpaść – „wiedziałem, co miałem w domu!”.

Sceptyczny wobec obrad Okrągłego Stołu, dziś uważa, że był to „tylko deal” części opozycji i PZPR. Żałuje, że rozwiązano MKO, gdyż widzi potrzebę istnienia niezależnej struktury młodzieżowej.

Po upadku komuny skończył studia prawnicze, pracuje w zawodzie (kancelaria prawna), także w edukacji i sektorze publicznym.


Multimedia - audio