Gumoś Małgorzata

Dane świadka

11/02/1962
Nazwisko i Imię: Gumoś Małgorzata
Gumoś Małgorzata

Biogram

Małgorzata Gumoś ( z domu Chmielecka) urodziła się 11 lutego 1962 r. w Gdańsku. Oboje rodzice byli repatriantami. W jej domu dużo czytano i mówiono o historii, szczególnie tej, o której nie mówił oficjalny dyskurs (m. in. Katyń). Jej tata zmarł nagle, wychowywała ją babcia i mama. Ma młodszego brata Wojciecha.

Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące (z wykładowym językiem angielskim) ukończyła w Gdyni. Potem studiowała filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim; z zawodu jest tłumaczką.

Była członkinią Oazy Niepokalanej, a od 4. klasy liceum (od 1980 r.) należała do Ruchu Młodej Polski (dalej: RMP), gdzie współtworzyła pismo „Węzeł” (wydawane od 1981 r.). Pisała tam o historii i kulturze. Ze względu na kręgi, w jakich się obracała, działalność opozycyjna była dla niej czymś naturalnym.

W styczniu 1982 r. została aresztowana i skazana przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni za zorganizowanie pod szyldem RMP młodzieży do kolportażu ulotek i za rozpowszechnianie treści antypaństwowych. Przebywała kolejno w aresztach gdańskich: przy ul Okopowej i w Areszcie Śledczym na Kurkowej, a także w zakładzie karnym w Fordonie koło Bydgoszczy. (W tym czasie jej brat, uczeń Liceum im. Marynarki Wojennej PRL-u w Gdyni, ukrywał się, gdyż był poszukiwany listem gończym za działalność w grupie kolportażowej RMP. Gdy, za namową adwokata i na podstawie zapewnień o złagodzeniu konsekwencji karnych ze względu na niepełnoletniość, ujawnił się, został aresztowany). Po wyjściu z więzienia pani Małgorzata mogła wrócić na uczelnię dzięki wstawiennictwu środowiska akademickiego. Jednak, na skutek nękania przez SB, zdecydowała się wyjechać do Bremy w RFN. Tam, po uzyskania statusu azylanta politycznego (1983 r.), ukończyła Instytut Goethego. Następnie studiowała slawistykę oraz anglistykę na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze (1984-1988). Po studiach pracowała jako tłumaczka języków niemieckiego i angielskiego oraz koordynatorka ds. partnerstw miast w Urzędzie Miasta Getyngi. Wykładała również język polski w Wyższej Szkole Kształcenia Ustawicznego.

Po 1989 r. wróciła do Polski. W latach 1991-1993 była dyrektorem biura poselskiego Unii Demokratycznej (dalej: UD) w Gdańsku, a następnie, po wstąpieniu Forum Prawicy Demokratycznej z UD, została dyrektorem Biura Poselskiego Partii Konserwatywnej (dalej: PK). W latach 1994-1999 pracowała jako koordynatorka ds. bilateralnych projektów unijnych przy Parytetowym Związku Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz jako lektorka i tłumaczka języka niemieckiego; w okresie 1999-2006 była dyrektorem Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a od 2000 r. także szefową Regionalnego Centrum informacji Europejskiej akredytowanym przy Urzędzie ds. Integracji Europejskiej. W latach 1999-2003, w wyniku wyborów do rad dzielnic, została sekretarzem Zarządu Rady dzielnicy Gdynia-Orłowo. Pracowała też w Urzędzie Miasta Sopotu, w Instytucie Pamięci Narodowej, w NSZZ „Solidarność”. Obecnie pracuje jako przewodniczka po Trójmieście i Mierzei Helskiej oraz współpracuje z Przedsiębiorstwem Portowym „Sieć” w Gdyni.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Działacz Kultury”.

Źródło: Encyklopedia Gdyni, T.II, Verbi Causa 2009


Multimedia - audio


Multimedia - filmy

Małgorzata Gumoś FWB CBME video 01
Świadek historii: Małgorzata Gumoś | Autor relacji: Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło | Data przeprowadzenia wywiadu: 2017/09
Małgorzata Gumoś FWB CBME video 02
Świadek historii: Małgorzata Gumoś | Autor relacji: Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło | Data przeprowadzenia wywiadu: 2017/09
Małgorzata Gumoś FWB CBME video 03
Świadek historii: Małgorzata Gumoś | Autor relacji: Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło | Data przeprowadzenia wywiadu: 2017/09
Małgorzata Gumoś FWB CBME video 04
Świadek historii: Małgorzata Gumoś | Autor relacji: Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło | Data przeprowadzenia wywiadu: 2017/09
Małgorzata Gumoś FWB CBME video 05
Świadek historii: Małgorzata Gumoś | Autor relacji: Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło | Data przeprowadzenia wywiadu: 2017/09
Małgorzata Gumoś FWB CBME video 06
Świadek historii: Małgorzata Gumoś | Autor relacji: Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło | Data przeprowadzenia wywiadu: 2017/09
Małgorzata Gumoś FWB CBME video 07
Świadek historii: Małgorzata Gumoś | Autor relacji: Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło | Data przeprowadzenia wywiadu: 2017/09
Małgorzata Gumoś FWB CBME video 08
Świadek historii: Małgorzata Gumoś | Autor relacji: Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło | Data przeprowadzenia wywiadu: 2017/09


Dokumenty

    dyplom_Malgorzata Gumos

    dyplom_Malgorzata Gumos