Kowalik Sławomir

Dane świadka

Nazwisko i Imię: Kowalik Sławomir
Kowalik Sławomir
Słowa kluczowe:
Organizacje:

Biogram

Sławomir Kowalik – ur. 30.06.1969 we Wrocławiu, w rodzinie solidarnościowców, jednoznacznie negatywnie oceniających panujący w Polsce system polityczny. Wraz z rodzicami słuchał Radia Wolna Europa, a w 1982 r. został z nimi zatrzymany podczas demonstracji na ul. Grabiszyńskiej. Jeszcze w szkole podstawowej wykonywał napisy na murach, zaś w 1985 r. znajomy z podwórka, Robert Prus, wciągnął go do organizacji mszy świętej w intencji wrocławskiej młodzieży. „Komitet organizacyjny” przekształcił się w Międzyszkolny Komitet Oporu, gdzie młody Sławek został drukarzem i redaktorem pisma „Szkoła podziemna”, choć, jak sam wspomina, „wtedy wszyscy robili wszystko” – od pisania tekstów, przez przepisywanie matryc, po druk i kolportaż. Po I klasie, pomimo dobrych wyników w nauce, Kowalik został usunięty ze szkoły, bez podania przyczyn. Przyjęto go do III LO, gdzie kontynuował działalność i zdał maturę. Wspomina przede wszystkim druk „Szkoły podziemnej” (późn. po prostu „Szkoła”), akcje ulotkowe, obozy i spotkania samokształceniowe. Wraz z Rafałem Kosmalskim był w delegacji MKO przystępującej do Federacji Młodzieży Walczącej.

Dwukrotnie zatrzymany przez MO, pobity na komisariacie. W 1988 z Markiem Drozdem założyli pół-legalną drukarnię, gdzie wydawali „Wrocławskiego Studenta” i obsługiwali Komitet Obywatelski. Ukończył studia informatyczne, pracuje w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.


Multimedia - audio


Multimedia - filmy

Sławomir Kowalik FWP CBME video
Świadek historii: Sławomir Kowalik | Autor relacji: Mateusz Gigoń | Data przeprowadzenia wywiadu: 2018/07/27


Dokumenty

    Slawomir_Kowalik_transkrypcja