Kruścińska Teresa

Dane świadka

08/11/1952
Nazwisko i Imię: Kruścińska Teresa
Kruścińska Teresa
Obszar działania:

Biogram

Teresa Kruścińska, nazwisko rodowe Jurewicz.

Urodzona 08.11.1952 roku, w miejscowości Skajstery, to wioska obok Wilna. W 1958 roku cała rodzina jako ostatni rzut została przesiedlona i przyjechali wtedy do Wrocławia.

Mąż Janusz drukował prasę podziemną „Biuletyn Dolnośląski”. Został aresztowany, wywieziono go do Nysy. W więzieniu poznał bardzo dużo osób, dzięki czemu jego działalność miała nowe oblicze. Oboje z mężem nadawali audycję „tu radio Solidarności Walczącej”. Działali z mężem do samego końca, do 1990 roku do ujawnienia. Podczas swoich działań poznała państwo Myśleckich, Hanie Łukawską-Karniej.

— Nagranie filmowe wywiadu ze świadkiem dostępne na życzenie —

Multimedia - audio