Araszczuk Stanisław, ks.

Dane świadka

Nazwisko i Imię: Araszczuk Stanislaw
Araszczuk Stanisław, ks.
Słowa kluczowe:

Multimedia - audio


Multimedia - filmy

ks Stanislaw Araszczuk FWP CBME video
Świadek historii: ks Stanislaw Araszczuk| Autor relacji: Mateusz Gigoń | Data przeprowadzenia wywiadu: 2019/03/29