Lazarowicz Przemysław

Dane świadka

Nazwisko i Imię: Lazarowicz Przemysław
Lazarowicz Przemysław
Słowa kluczowe:

Multimedia - audio


Multimedia - filmy

Przemyslaw Lazarowicz FWP CBME video
Świadek historii: Przemysław Lazarowicz | Autor relacji: Mateusz Gigoń | Data przeprowadzenia wywiadu: 2018/10/19

Galeria

Zdjęcia archiwalne