Maciejewska Zofia

Dane świadka

Janusz, Grześ 03/04/1939
Nazwisko i Imię: Maciejewska Zofia
Maciejewska Zofia
Obszar działania:

Biogram

Zofia Maciejewska, urodziła się 3 kwietnia 1939 r. w Janowie Poleskim. W czasie wojny NKWD aresztowało jej ojca – otrzymał wyrok, który skazywał go na osiem lat więzienia, ale do domu już nie powrócił.

Pani Zofia jest absolwentką Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, po studiach pracowała w zawodzie (od 1973 r. w biurze projektów). Do Solidarności przystąpiła we wrześniu 1980 r. – była założycielką komisji zakładowej w InwestProjekcie, gdzie pracowała.

Mieszkała w tej samej bramie, co Hanna Łukowska-Karniej. Kobiety znały się, bo ich córki chodziły do jednej klasy. Kiedy wprowadzono stan wojenny, na prośbę Hanny ukrywała Kornela Morawieckiego. To był początek jej współpracy z Solidarnością Walczącą (SW). Zajmowała się m. in. przewożeniem Morawieckiego do kolejnych miejsc ukrycia, a od jesieni 1982 r. na wielką skalę organizowała struktury wydawnicze prasy podziemnej i w związku z tym zarządzała około dwudziestoma drukarniami, aranżowała spotkania konspiracyjne i kolportowała „bibułę”.

Miała dwa pseudonimy konspiracyjne – Janusz i Grześ. Kiedy aresztowano jej męża, okazało się, że SB jest na jej tropie, i musiała zmienić pseudonim. Za swoją działalność była aresztowana na początku lat 80. Więziono ją najpierw w więzieniu na Podwalu we Wrocławiu, później przewieziono ją do Krzywańca, stamtąd ponownie do Wrocławia, tym razem do więzienia przy ul. Kleczkowskiej. 22 lipca 1984 r. została wypuszczona na mocy amnestii – wtedy wróciła do konspiracyjnej działalności wydawniczej.

We wrześniu 1985 r. doniosła na nią (chyba przypadkowo) jedna ze współpracownic, aresztowano ją ponownie, ale wypuszczono tego samego dnia.

Dziś uczestniczy w spotkaniach Stowarzyszenia SW, jest aktywna w spółdzielni mieszkaniowej , przynależy do rady osiedla i zasiada w zarządzie ogródków działkowych.

Mąż umarł, ma dorosłe dzieci.

— Nagranie filmowe wywiadu ze świadkiem dostępne na życzenie —


Multimedia - audio


Galeria

Zdjęcia archiwalne