Piątek Tadeusz

Dane świadka

23/02/1946
Nazwisko i Imię: Piątek Tadeusz
Piątek Tadeusz

Biogram

Tadeusz Piątek urodził się 23 lutego1946 r. w Borzęcinie koło Żmigrodu. Jego mama była robotnicą. Pracowała na utrzymanie rodziny i sama wychowywała dzieci.

Gdy mówi o dzieciństwie, wspomina kontakt z przyrodą i piękne samotne wyprawy nad Barycz.

Po szkole podstawowej postanowił pracować w kopalni Sośnica w Gliwicach. Jednak po 4 miesiącach, jak zachorował i jak był świadkiem wypadku, postanowił kontynuować edukację. Dlatego też poszedł do szkoły zawodowej w Gliwicach, którą skończył w 1964 r. Trenował też boks. Po szkole odbył służbę wojskową (1966 r.). W 1968 r. przyjechał do Wrocławia. Tu spotkał Jerzego Adamczyka, z którym się zaprzyjaźnił. Ta przyjaźń zaważyła w dwóch ważnych kwestiach: dzięki Jerzemu pan Tadeusz przyłączył się do działalności opozycyjnej oraz postanowił kontynuować naukę w eksternistycznym liceum ogólnokształcącym. Tam poznał swoją przyszłą żonę, Jolantę.

Pracę zmieniał często. W latach 60. pracował m. in. w bazie sprzętu Zakładów Melioracyjnych w Żmigrodzie, we Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego oraz w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Kolei w Katowicach i w Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego w Gliwicach. Od końca lat 60. aż do 1972 r. był pracownikiem fizycznym i instruktorem zawodu we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego, a od 1972 r. pracował jako ślusarz – konserwator w Zakładach Graficznych RSW Prasa-Książka-Ruch. Pracował też w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.

Ponieważ miał maszynę do pisania (a więc przepisywał prasę i miał dostęp do informacji), w sierpniu 1980 r. był jednym z głównych organizatorów strajku w SM „Metalowiec”. Od tego momentu działał w strukturach Solidarności – w wyborach został przewodniczącym. Działał na rzecz ludzi, min. pomagał załatwiać mieszkania dla pracowników. Po 13. grudnia 1981 r. uczestniczył w demonstracjach ulicznych (w tym w Bitwie Wrocławskiej) i akcjach ulotkowych.

Od 1983 r. był członkiem Solidarności Walczącej, w ramach której założył podziemne wydawnictwo „Feniks”. Zajmował się drukiem i kolportażem podziemnej prasy oraz utworzył konspiracyjną bibliotekę. Swoją działalność prowadził do końca lat 80.

Od 2004 r. przebywa na emeryturze.

Źródło: Encyklopedia Solidarności


Multimedia - filmy

Tadeusz Piątek FWP CBME video 1
Świadek historii: Tadeusz Piątek | Autor relacji: Michał Wychodil | Data przeprowadzenia wywiadu: 2017/12/09
Tadeusz Piątek FWP CBME video 2
Świadek historii: Tadeusz Piątek | Autor relacji: Michał Wychodil | Data przeprowadzenia wywiadu: 2017/12/09