Szymczyk Jerzy

Dane świadka

Nazwisko i Imię: Szymczyk Jerzy
Szymczyk Jerzy
Słowa kluczowe:

Multimedia - audio


Multimedia - filmy

Jerzy Szymczyk FWP CBME video
Świadek historii: Jerzy Szymczyk | Autor relacji: Mateusz Gigoń | Data przeprowadzenia wywiadu: 2019/02/23