Zawisza Andrzej

Dane świadka

18/11/1958
Nazwisko i Imię: Zawisza Andrzej
Zawisza Andrzej
Obszar działania:

Biogram

W opozycji zaczął działać w 1981 r. Był wtedy studentem, który prowadził aktywne życie towarzyskie, przez to był dość znany. Z tego powodu zwracali się do niego inni studenci, którym zależało na działaniu na rzecz demokracji. I tak w niedługim czasie utworzono pierwszą organizację studencką: Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Działał na uczelniach wyższych, m. in. brał udział w pacyfikacji Politechniki Wrocławskiej, po której zaczął zbierać materiały do druku i zajął się kolportażem prasy. Do 1982 r. pracował dla Regionalnego Komitetu Strajkowego, ale gdy Kornel Morawiecki odszedł, by założyć Solidarność Walczącą (dalej: SW), odszedł razem z nim. Był uczestnikiem pierwszego poświęcenia sztandaru SW, złożył uroczystą przysięgę na ręce Morawieckiego.

Na początku lat 80. został aresztowany. Początkowo był pewien, że wyjdzie po 48 godzinach, ale ponieważ postawiono mu zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza, spędził tam kilka miesięcy. Po opuszczenia więzienia wrócił do pracy w CUPRUM (pracował tam przed aresztowaniem), ale w niedługim czasie stracił pracę, bo nie podpisał lojalki. Przez jakiś czas nie mógł znaleźć pracy, w końcu udało mu się zatrudnić w biurze w Poltegorze (przez znajomości).

W 1987 r. zupełnie przypadkowo został zatrzymany, gdy w stolicy przemieszczał się między punktami kolportażu z bibułą i znaczkami. Został ukarany mandatem za zaśmiecanie miasta.

Całe życie stara się działać na rzecz dobra innych.

— Nagranie filmowe wywiadu ze świadkiem dostępne na życzenie —

Multimedia - audio