Łyjak Albert

Dane świadka

Nazwisko i Imię: Łyjak Albert
Łyjak Albert
Słowa kluczowe:
Organizacje:

Biogram

Albert Łyjak – ur. 20 I 1960 we Wrocławiu, członek NSZZ Solidarność Polaru i Solidarności Walczącej, drukarz, kolporter, współpracownik Barbary Sarapuk zwanej „królową podziemnego druku”. Absolwent wrocławskiego Technikum Chemicznego (dziś Zespół Szkół nr 25). Antykomunistyczne nastawienie częściowo ukształtowali w nim Dziadkowie – ten od strony Mamy, Kresowiak, powtarzał mu: „chciałbym, żebyś doczekał czasów, kiedy 3. maja będzie świętem państwowym”; ten od strony Ojca był reemigrantem z Brazylii. Zaangażował się w powojenną odbudowę, uwierzył w system, był w kierownictwie rzeźni na ul. Legnickiej. Nie był jednak dostatecznie spolegliwy i zdegradowano go do windziarza.

Młody Albert zatrudnił się w Polarze, zapisał do Solidarności, niedługo po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i osadzony w Nysie. Wyszedł w marcu 1982 r. i od razu zaangażował się w podziemie. Dzięki znajomości z Barbarą Sarapuk wszedł w skład jednego z zespołów drukujących „Wiadomości bieżące”, polarową gazetkę „U nas”, następnie (od 1. numeru) „Solidarność Walczącą”. Jesienią 1982 r. powołany do wojska, do karnej kompanii. Wspomina ten czas jako próbę złamania i zgnębienia żołnierzy przez dowództwo. Nie poddał się jednak – „drukowałem nawet na przepustkach”. Po wyjściu wrócił do drukowania, zajmował się też zakładaniem nowych drukarń i szkoleniem drukarzy.

W 1989 r. był przeciwnikiem Okrągłego Stołu. Po przemianach w Polsce wycofał się z życia społeczno-politycznego, dopiero w 2011 r. powrócił do środowiska Solidarności Walczącej, gdzie wszedł w skład redakcji „Gazety obywatelskiej”.


Multimedia - audio


Multimedia - filmy

Albert Łyjak FWP CBME video 1z3
Świadek historii: Albert Łyjak | Autor relacji: Mateusz Gigoń | Data przeprowadzenia wywiadu: 2018/07/07
Albert Łyjak FWP CBME video 2z3
Świadek historii: Albert Łyjak | Autor relacji: Mateusz Gigoń | Data przeprowadzenia wywiadu: 2018/07/07
Albert Łyjak FWP CBME video 3z3
Świadek historii: Albert Łyjak | Autor relacji: Mateusz Gigoń | Data przeprowadzenia wywiadu: 2018/07/07