Wawrzeń Andrzej

Dane świadka

29/07/1958
Nazwisko i Imię: Wawrzeń Andrzej
Wawrzeń Andrzej
Słowa kluczowe:
Organizacje:

Biogram

Andrzej Wawrzeń – ur. 29.07.1958 we Wrocławiu, drukarz, fotograf, kolporter, członek zaprzysiężony Solidarności Walczącej. Pochodzi z rodziny przesiedleńców ze Lwowa, w stanie wojennym jego Mama przemycała do swojego rodzinnego miasta materiały i sprzęt dla ukraińskiej opozycji. W 1980 jako pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” przystąpił do „Solidarności” i został przewodniczącym koła. Zwolniony 16 I 1982 r., następnie mechanik w Zajezdni nr 7 przy ul. Grabiszyńskiej. Tam nawiązał kontakt z opozycją, zbierał składki, od sierpnia 1982 r. współpracował z Barbarą Sarapuk w tworzeniu sieci drukarni Solidarności Walczącej (szkolenia drukarzy, zwł. dla struktur młodzieżowych). Wydawał i współredagował pisma podziemne MPK: „Świt” (1984-1989, „Solidarność”) i „Bez pardonu” (1989-1990, Solidarność Walcząca). Zaprzysiężony wraz z małżonką przez Kornela Morawieckiego w 1984 r. Fotografował protesty i demonstracje, powielał zdjęcia i klisze dla drukujących. Kiedy tylko mógł organizował i wspomagał większe i mniejsze akcje protestacyjne (np. odmówił wieszania flag na święto konstytucji 22 VII, produkował i rozrzucał kolce mające przebijać opony w autobusach na Grabiszyńskiej). W 1985 r. przeniesiony na zajezdnię przy ul. Legnickiej, kontynuował działalność podziemną, był przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej MPK.
Członek stowarzyszenia kibiców Śląska Wrocław. Od 1988 r. prowadzi własną działalność gospodarczą, w 1991 r. był fotoreporterem pisma „Dni”. Członek Partii Wolności (1990-1993).


Multimedia - audio


Multimedia - filmy

Andrzej Wawrzeń FWP CBME video1z3
Świadek historii: Andrzej Wawrzeń | Autor relacji: Mateusz Gigoń | Data przeprowadzenia wywiadu: 2018/05/28
Andrzej Wawrzeń FWP CBME video2z3
Świadek historii: Andrzej Wawrzeń | Autor relacji: Mateusz Gigoń | Data przeprowadzenia wywiadu: 2018/05/28
Andrzej Wawrzeń FWP CBME video3z3
Świadek historii: Andrzej Wawrzeń | Autor relacji: Mateusz Gigoń | Data przeprowadzenia wywiadu: 2018/05/28