Waldemar Pernach FWP CBME video

Szczegóły filmu

Opis filmu
Świadek historii: Waldemar Pernach | Autor relacji: Grzegorz Boguszewski | Data przeprowadzenia wywiadu: 2018/03/07

Świadek: Pernach Waldemar

Projekty: Zapomniani Bohaterowie