Bielawski Tadeusz

Dane świadka

18/11/1944
Nazwisko i Imię: Bielawski Tadeusz
Bielawski Tadeusz
Słowa kluczowe:
Organizacje:
Obszar działania:

Biogram

Tadeusz Bielawski.

Urodzony  18.11.1944 roku, w miejscowości Huta Stara, powiat Buczawski, województwo Tarnopolskie. Urodził się  w trudnych czasach, bo na terenach tych grasowały bandy UPA. Początek wywiadu opowieść z dzieciństwa. Następny etap życia już we Wrocławiu. Tutaj zaczyna studia na stomatologii. W 1968 roku gdy wybuchły strajki studenckie od razu się do nich przyłączył. Rozlepiał ulotki. W 1971 roku ukończył studia, należał do Zrzeszenia Studentów, do ASS i innych organizacji studenckich. Po ogłoszeniu stanu wojennego udzielał się organizując zbiórki odzieży, żywności itp. Dla rodzin osób aresztowanych. Organizował papier i dystrybuował do miejsc gdzie była drukarnia. Organizował spotkania podziemia, czasami uczestniczyło w nich nawet 30 osób.

W 1984 roku w marcu został aresztowany. Oficjalnie nie przystał do Solidarności Walczącej, ale cały czas  działał  sentymentalnie z SW oraz Kornelem Morawieckim.


Multimedia - audio


Multimedia - filmy

Tadeusz Bielawski FWP CBME video
Świadek historii: Tadeusz Bielawski | Autor relacji: Magdalena Szymerowska | Data przeprowadzenia wywiadu: 2017/12/11