Szafrańska Teresa

Dane świadka

20/08/1958
Nazwisko i Imię: Szafrańska Teresa
Szafrańska Teresa
Obszar działania:

Biogram

Teresa Szafrańska urodziła się 20 lipca 1958 r. w Nowym Rybiu koło Limanowej w Małopolsce. W 1978 r. ukończyła Technikum Włókiennicze w Bielsku-Białej jako technik technolog tkactwa.

W latach 1978-1984 pracowała jako księgowa w Zakładach Przemysłu Wełnianego Krepol. W szeregi Solidarności wstąpiła we wrześniu 1980 r.

Po 13 grudnia 1981 r. została członkinią podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej Trzeci Szereg Region Podbeskidzie (dalej: RKW TS) – zaangażowała się w zbieranie i rozdzielanie składek związkowych z różnych zakładów pracy, gromadzenie informacji, redagowanie ich oraz w wydawanie i kolportowanie podziemnych czasopism: „Solidarność Podbeskidzia” i „Serwis Informacyjny RKW”.

W październiku 1983 r. została aresztowana, zwolniono ją dopiero w maju 1984 r., a w następstwie tego – zwolniono z pracy. Mimo to kontynuowała prace redakcyjne i techniczne przy „Solidarności Podbeskidzia”. W latach 1985–1986 pracowała jako kancelistka parafii w Bielsku-Białej Aleksandrowicach, należała też do Duszpasterstwa Ludzi Pracy. W latach 1988–1989 wspomagała działania Solidarności Polsko-Czechosłowackiej (SPC).

Od stycznia 1989 r. organizowała regionalne struktury „S”. W okresie kwiecień 1989 –czerwiec 1991 r. była sekretarką w Zarządzie Regionu Podbeskidzie, od 1991 r. do 1999 r. – radczynią w bielskiej delegaturze Ministerstwa Skarbu Państwa. Obecnie jest inspektorem w ZUS-ie.

Do 21 lipca 1989 r. była rozpracowywana przez Wydział V Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Bielsku-Białej w ramach Spraw Operacyjnego Rozpracowania „Hydra”.

Opracował: Artur Kasprzykowski.

Encyklopedia Solidarności


Multimedia - audio