Tomkiewicz Jarosław

Dane świadka

25/05/1964
Nazwisko i Imię: Tomkiewicz Jarosław
Tomkiewicz Jarosław
Słowa kluczowe:
Organizacje:
Obszar działania:

Biogram

Jarosław Tomkiewicz urodził się we Wrocławiu 25 maja 1964 r. Uczył się w Technikum Kolejowym przy ul. Dawida we Wrocławiu, które było szkołą mundurową; placówka ta była mocno skomunizowana.

Przez długi czas nie interesował się polityką, ale strajki sierpniowe w 1980 r. stały się impulsem do działalności opozycyjnej, bo pozwoliły mu zrozumieć sytuację w Polsce.

Zdecydował się przystąpić do Solidarności Walczącej (dalej: SW). Zgłosił się w tej sprawie do swojej nauczycielki, pani Zofii Żymańczyk, która umożliwiła mu spotkanie z Kornelem Morawieckim. Ten zachęcił go, by po maturze, kiedy dostanie się na studia, zgłosił się do działania. I tak się stało – jesienią 1984 r. przystąpił do SW. Na początku wykonywał drobne zadania. Pewnego dnia jednak trafił do mieszkania Doroty Marcinkowskiej (dziś Dejneki), w którym był punkt kolportażowy. Od tego momentu (1985 r.) do 1987 r. działał jako kurier. Kolportował na terenie Wrocławia, a potem także Warszawy i Szczecina.

Był zaprzysiężonym członkiem SW. Działalność była dla niego ważna do tego stopnia, że przed ślubem powiedział swojej żonie, że nie zrezygnuje z niej.

Jeszcze jako student podjął pracę na pół etatu w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Z czasem został zmuszony do zrezygnowania ze studiów min. w związku z koniecznością podjęcia pracy zarobkowej w większym wymiarze czasowym.

Miał dużo szczęścia – kiedy w kwietniu 1987 r. wpadł jego punkt kolportażowy, udało mu się uniknąć aresztowania dzięki umówionemu systemowi znaków ostrzegawczych. To pozwoliło mu nie przerywać działalności opozycyjnej, dalej zajmował się kolportażem. Odsunął się trochę po tym, jak wziął ślub, ale jeszcze w 1989 r. pojechał ostatni raz z bibułą do Szczecina.

Od blisko 20 lat jest przedsiębiorcą. Najpierw z kolegą prowadził firmę – handlowali zabawkami; potem sprzedawał złom. Z czasem wrócił do branży budowlanej, w której pracował po rzuceniu studiów i w której jest do dziś.

W 1985 r. urodził się jego syn, w 1989 r. – córka.

Opracował Grzegorz Dejneka.


Multimedia - audio


Galeria