• Cenckiewicz, Oczami bezpieki: szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2006, (praca operacyjna SB w OO Strzebielinek s. 448-451).
  • Dudek, T. Marszałkowski, Walki uliczne w PRL 1956-1989, Kraków 1999.
  • Holzer, Polska 1980-1981. Czasy pierwszej Solidarności, Warszawa 1995.
  • Paczkowski, Droga do “mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980-styczeń 1982, Kraków 2002.
  • Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995.
  • Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska: stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983, Warszawa 2007.
  • Pietraszko, Terroryści i oszołomy, Wrocław 2007.
  • Prawa człowieka i obywatela w PRL (13 XII 1981-31 XII 1982), red. Zespół Redakcyjny Komitetu Helsińskiego, Paryż 1983.
  • Przed i po 13 grudnia. Państwa Bloku Wschodniego wobec kryzysu w PRL, t. 1: sierpień 1980-marzec 1981, red. Ł. Kamiński, Warszawa 2007.
  • Stan wojenny w Polsce 1981-1983, red. A. Dudek, Warszawa 2003.

asos_logo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020