W latach 80. polska opozycja antykomunistyczna nie zapominała o narodach żyjących na wschodzie. 8 września 1981 r. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” uchwalił Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, wzywający robotników z krajów wchodzących w skład Związku Sowieckiego do wspólnej walki o prawo do swobodnego zrzeszania się. Dokument ten stanowił odpowiedź na Posłanie do Zjazdu „Solidarności” wystosowane przez moskiewskie środowisko opozycyjne, a przywiezione „w głowie” przez Mikołaja Iwanowa, późniejszego działacza Solidarności Walczącej.


asos_logo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020