Do dużych protestów studenckich w Polsce doszło już w marcu 1968 r. W  1977 r. powstawały natomiast Studenckie Komitety Solidarności. Były to pierwsze tego typu organizacje studenckie, które dały inspirację do powołania kolejnych opozycyjnych inicjatyw w poszczególnych miastach. W 1980 r. powstało Niezależne Zrzeszenie Studentów, najważniejsza organizacja studencka, w którą zaangażowało się większość członków SKS. Po delegalizacji NZS-u w okresie stanu wojennego, studenci swoją działalność kontynuowali w podziemiu. Wzorem innych środowisk, wydawano niezależne tytuły (m.in. „No Więc”, „Komunikat”, „CDN” i „Na Indeksie”).


asos_logo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020