Komuniści od samego początku represjonowali legalną opozycję i ostatecznie doprowadzili do jej całkowitej likwidacji w 1948 r. Podziemie niepodległościowe, czyli opozycja nielegalna, zostało zdziesiątkowane przez akty brutalnych represji. Zwalczano również religię i represjonowano duchownych. Społeczeństwo polskie było zastraszone. Aparat bezpieczeństwa tropił wszelkich, rzeczywistych czy też urojonych, wrogów władzy ludowej, a zależne od tejże władzy sądy wymierzały im surowe kary (z karą śmierc włącznie). Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego dysponowało całą armią funkcjonariuszy UB oraz rzeszą informatorów, niezbędnych do inwigilacji społeczeństwa na niespotykaną dotąd w Polsce skalę.


asos_logo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020