W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na terenie całej Polski został wprowadzony stan wojenny. Władzę w kraju przejęło wojsko z gen. Wojciechem Jaruzelskim na czele. Pierwsze przejawy oporu zostały brutalnie tłumione. Do końca 1982 r. internowano ponad 10 000 działaczy opozycji, a życie straciło ponad 40 osób. Obawa przed represjami sprawiała, że w porównaniu do okresu sprzed grudnia 1981 r., mniej osób angażowała się w działalność opozycyjną. Mimo to przez cały okres trwania stanu wojennego organizowano strajki i manifestacje. Wydawano także szereg tytułów prasy podziemnej. Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 r. Nieco ponad pół roku później – 22 lipca 1983 r. – został on całkowicie zniesiony. Mimo zapewnień władz, poprawie nie uległa sytuacja gospodarcza. Nie poprawiło się też bezpieczeństwo obywateli. Zduszono natomiast prawie 10-milionowy niezależny od komunistów ruch społeczny, który już nigdy nie prezentował takiej siły, jak przed 13 grudnia 1981 r.


asos_logo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020