Sytuacja gospodarcza Polski, podobnie jak innych tzw. demoludów, stawała się coraz gorsza. Polscy komuniści, biorąc przykład z reform Gorbaczowa w ZSRR, również decydowali się na pewną liberalizację systemu. Pod koniec lat 80. przez Polskę przetoczyły się nowe fale strajków, a komuniści, próbując ratować swoją sytuację, zdecydowali się na rozpoczęcie rozmów z umiarkowaną częścią opozycji. Efektem tzw. okrągłego stołu były zorganizowanie, pierwszych w bloku wschodnim, częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r.. Okazały się one dużym sukcesem odrodzonej „Solidarności” i pokazały bardzo wyraźnie, jak niskim poparciem społecznym cieszy się partia komunistyczna. Jakkolwiek, zgodnie z przedwyborczymi ustaleniami, komuniści mieli zagwarantowaną większość w nowym parlamencie, to powołany na premiera komunista, gen. Czesław Kiszczak, nie zdołał utworzyć rządu. Udało się to natomiast przedstawicielowi opozycji, Tadeuszowi Mazowieckiemu, który stanął na czele szerokiej koalicji z udział wszystkich partii zasiadających w sejmie. 29 grudnia 1989 r. nazwę państwa zmieniono na Rzeczpospolita Polska. W 1990 r., w wyniku całkowicie już wolnych wyborów, nowym prezydentem Polski został przywódca Solidarności, Lech Wałęsa.


asos_logo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020