Już w 1981 r. z inicjatywy działaczy „Solidarności”, KSS KOR oraz Karty 77 z Vaclavem Havlem na czele powstała Solidarność Polsko-Czechosłowacka. Jej głównymi ośrodkami były Wrocław oraz Praga. W 2. poł. lat 80. konspiracyjne spotkania opozycjonistów z obu krajów odbywały się w przygranicznych górach. W 1989 r. powstała również, niejako na wzór swojego czechosłowackiego odpowiednika, Solidarność Polsko-Węgierska.


asos_logo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020