Nie wszyscy wiedzą, że współczesny symbol „gołąbka pokoju” powstał we wrocławskim hotelu Monopol, gdzie na restauracyjnej serwetce naszkicował go w 1948 r. ówczesny członek Francuskiej Partii Komunistycznej Pablo Picasso (za co otrzymał zresztą sowiecką Nagrodę Lenina). Na barwnej mapie polskiej opozycji istniała również organizacja pacyfistyczno-ekologiczna – Ruch „Wolność i Pokój”. Członkowie tej organizacji w latach 1985-1992 przeprowadzali liczne akcje propagandowe i protestacyjne, nawołując m.in. do przestrzegania praw człowieka, zniesienia kary śmierci czy zaprzestania budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu.


asos_logo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020